Home

Pipeline Protection Services: Adviesbureau in corrosiebestrijding van ondergrondse leidingen:

Ondergrondse leidingen worden uitwendig tegen corrosie beschermd door het aanbrengen van een uitwendige bekleding en aanvullend door kathodische bescherming. In de bedrijfsvoeringsfase van een pijpleiding kunnen de kwaliteit van de uitwendige bekleding en een adequate werking van de kathodische bescherming achteruit gaan. Daardoor neemt de kans op uitwendige corrosie in de loop der jaren toe. Een pro-actief beleid om de conditie van leidingen te waarborgen is daarom van essentieel belang. Pipeline Protection Services is gespecialiseerd in:
- Adviezen betreffende bescherming tegen corrosie
- Bekledings-surveys
- Kathodische Bescherming (K.B.)-surveys
- Visuele inspecties van leidingen
- Plan van aanpak voor rehabilitatie
- Training en cursus

Plan van Aanpak voor oudere leidingen: (Rehabilitatie van oudere leidingen)

Pipeline Protection Services heeft meer dan 30 jaar professionele ervaring in corrosie and corrosiebestrijding van ondergrondse stalen leidingen.

U mag van Pipeline Protection Services hoge kwaliteit verwachten!